Gmina Żukowo

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Żukowo odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. o godz. 18:00 w Publicznym Gimnazjum nr 2 (ul. Armii Krajowej 2e) w Żukowie.

WNIOSEK

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

ULOTKA

PLAKAT

LEGENDA

PLAN ORIENTACYJNY

1.....Plan orientacyjny - Zadanie 1
1.....Plan orientacyjny - Zadanie 2

PLAN SYTUACYJNY - Zadanie 1

2.01.....Plan sytuacyjny - od km 1+950 - do km 2+800
2.02.....Plan sytuacyjny   - od km 2+800 - do km 3+900
2.03.....Plan sytuacyjny - km od 3+900 - do km 5+000
2.04.....Plan sytuacyjny - od km 5+000 - do km 6+000
2.05.....Plan sytuacyjny - od km 6+000 - do km 7+000
2.06.....Plan sytuacyjny - od km 7+000 - do km 8+000
2.07a.....Plan sytuacyjny - od km 8+000 - do km 9+000 - wariant 1
2.07b.....Plan sytuacyjny - od km 8+000 - do km 9+000 - wariant 2
2.08a.....Plan sytuacyjny - od km 9+000 - do km 10+000 - węzeł Miszewo - wariant 1
2.08b.....Plan sytuacyjny - od km 9+000 - do km 10+000 - węzeł Miszewo - wariant 2
2.09.....Plan sytuacyjny - od km 10+000 - do km 11+000
2.10.....Plan sytuacyjny - od km 11+000 - do km 12+100
2.11.....Plan sytuacyjny - od km 12+100 - do km 13+200
2.12.....Plan sytuacyjny - od km 13+200 - do km 14+300
2.13.....Plan sytuacyjny - od km 14+300 - do km 15+400
2.14.....Plan sytuacyjny - od km 15+400 - do km 16+500
2.15a.....Plan sytuacyjny - od km 16+500 - do km 17+600 - wariant 1
2.15b.....Plan sytuacyjny - od km 16+500 - do km 17+600 - wariant 2

PLAN SYTUACYJNY - Zadanie 2

2.01b.....Plan sytuacyjny - od km 0+000 - do km 0+550 - węzeł Glincz
2.02.....Plan sytuacyjny - od km 0+550 - do km 2+700
2.03.....Plan sytuacyjny - od km 2+700 - do km 3+800
2.04a.....Plan sytuacyjny - od km 3+800 - do km 4+900 - wariant 1
2.04b.....Plan sytuacyjny - od km 3+800 - do km 4+900 - wariant 2
2.05a.....Plan sytuacyjny - od km 17+600 - do km 18+500 - węzeł Żukowo - wariant 1
2.05b.....Plan sytuacyjny - od km 17+600 - do km 18+500 - węzeł Żukowo - wariant 2
2.06a.....Plan sytuacyjny - od km 5+680 - do km 6+800 - wariant 1
2.06b.....Plan sytuacyjny - od km 5+680 - do km 6+800 - wariant 2
2.07.....Plan sytuacyjny - od km 6+800 - do końca opracowania
2.08a.....Plan sytuacyjny - od km 18+500 - do km 19+500 - wariant 1
2.08b.....Plan sytuacyjny - od km 18+500 - do km 19+500 - wariant 2
2.09.....Plan sytuacyjny - od km 19+500 - do km 20+500
2.10.....Plan sytuacyjny - od km 20+500 - do km 21+600
2.11.....Plan sytuacyjny - od km 21+600 - do km 22+700