Gmina Kolbudy

Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6 na odcinku przebiegającym przez teren Gminy Kolbudy odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. o godz. 18:00 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ul. Wybickiego 33) w Kolbudach.

WNIOSEK

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI

ULOTKA

PLAKAT

LEGENDA

PLAN ORIENTACYJNY

1.....Plan orientacyjny - Zadanie 2

PLAN SYTUACYJNY - Zadanie 2

2.11.....Plan sytuacyjny - od km 21+600 - do km 22+700

2.12.....Plan sytuacyjny - od km 22+700 - do km 23+800

2.13.....Plan sytuacyjny - od km 23+800 - do km 24+900

2.14a.....Plan sytuacyjny - od km 24+900 - do km 26+000 - wariant 1

2.14b.....Plan sytuacyjny - od km 24+900 - do km 26+000 - wariant 2

2.15a.....Plan sytuacyjny - od km 26+000 - do km 27+100 - węzeł Lublewo - wariant 1

2.15b.....Plan sytuacyjny - od km 26+000 - do km 27+100 - węzeł Lublewo - wariant 2

2.16a.....Plan sytuacyjny - od km 26+900 - do km 28+000 - wariant 1

2.16b.....Plan sytuacyjny - od km 26+900 - do km 28+000 - węzeł Lublewo - wariant 2

2.17.....Plan sytuacyjny - od km 28+000 - do km 29+100

2.18.....Plan sytuacyjny - od km 29+100 - do km 30+200

2.19a.....Plan sytuacyjny - od km 20+200 - do km 31+300 - wariant 1

2.19b.....Plan sytuacyjny - od km 20+200 - do km 31+300 - wariant 2

2.20a.....Plan sytuacyjny - od km 31+300 - do końca opracowania -węzeł Gdańsk Południe - wariant 1

2.20b.....Plan sytuacyjny - od km 31+300 - do końca opracowania -węzeł Gdańsk Południe - wariant 2

2.21a.....Plan sytuacyjny - od km 31+300 - do końca opracowania -węzeł Gdańsk Południe - wariant 1

2.21b.....Plan sytuacyjny - od km 31+300 - do końca opracowania -węzeł Gdańsk Południe - wariant 2