O projekcie obwodnicy

INFORMACJA O PROJEKCIE OBWODNICY

Informacja 1 -  Podstawowe parametry techniczne OMT.

Droga ekspresowa – jezdnia główna OMT

- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa - 120 km/h
- szerokość pasa ruchu - 3,5m
- przekrój poprzeczny - 2x2 z rezerwą terenu w pasie dzielącym pod budowę trzeciego pasa ruchu
- szerokość pasa awaryjnego - 2x2,50m
- szerokość pasa dzielącego - 12,0 m (w tym opaski 2x0,50 m) docelowo 5 m (w tym opaski 2x0,50 m)
- szerokość pobocza gruntowego - 2x0,75 m
- skrajnia pionowa - min. 5,0 m
- szerokość w liniach rozgraniczających - min. 40 m

Droga klasy GP – jezdnia główna Obwodnicy Żukowa

- klasa techniczna drogi - GP
- prędkość projektowa - 100 km/h
- szerokość pasa ruchu - 3,5m
- przekrój poprzeczny - 1x2 na odcinku Lniska – węzeł Żukowo 2x2 na odcinku węzeł Żukowo - Glincz
- szerokość pasa dzielącego - 5,0 m (w tym opaski 2x0,50 m)
- szerokość pobocza gruntowego - 2x0,75 m
- skrajnia pionowa - min. 4,7 m
- szerokość w liniach rozgraniczających - min.30 m na odcinku Lniska – węzeł Żukowo

Informacja 2 - decyzja środowiskowa

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH:

Informacja 3 - protokoły K.O.P.I.

PROTOKÓŁ KOPI
ANEKS DO PROTOKOŁU KOPI

Informacja 4 - Podział na zadania

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej realizowana będzie z podziałem na dwa zadania:

Zadanie -1
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)

Zadanie -2
Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)