Uwaga

W dniu 5 czerwca 2018 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ("KERM") podjął decyzję o skierowaniu do realizacji czterech odcinków dróg ekspresowych:
* S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej,
* S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie),
* S10 Bydgoszcz - Toruń,
* S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
Formułą przewidzianą do realizacji dla ww. odcinków jest partnerstwo publiczno-prywatne ("PPP").