Realizacja trasy

W dniu 16.04.2021 r. zostały podpisane dwie umowy na realizację (formuła Projektuj i buduj) Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej:
- odc. Chwaszczyno – Żukowo – z firmą Budimex;
- odc. Żukowo – Gdańsk Południe (wraz z obwodnicą Żukowa) – z konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia.

Dotychczasowa strona www.metropolitalna.pl z etapu Koncepcji programowej staje się stroną archiwalną. W miarę postępu prac projektowych nowe informacje i materiały będą zamieszczane na stronach kontraktów, odpowiednio:
www.metropolitalna-zadanie1.pl (Chwaszczyno – Żukowo)
www.metropolitalna-zadanie2.pl (Żukowo – Gdańsk Południe)