Prasa o projekcie: Trójmiasto. Za ok. 3 lata początek budowy obwodnicy

[źródło: http://budownictwo.wnp.pl/trojmiasto-za-ok-3-lata-poczatek-budowy-obwodn...

Za około 3 lata ma się rozpocząć budowa obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Droga, która wraz z obwodnicą Żukowa ma mieć ok. 40 km długości, ma odciążyć m.in. trasy Gdynia-Kościerzyna, Żukowo-Gdańsk i obwodnicę Trójmiasta oraz odkorkować Żukowo i Chwaszczyno. We wtorek w Gdańsku przedstawiciele gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółki Multiconsult Polska podpisali umowę na przygotowanie koncepcji programowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Dokument ma być gotowy za rok. Firma otrzyma za to ponad 4,7 mln zł. Jak poinformował rzecznik prasowy gdańskiego oddziału GDDKiA Piotr Michalski, po wykonaniu koncepcji będzie można ogłosić przetarg na realizację inwestycji w formule "projektuj i buduj". Dokumentacja koncepcji programowej zostanie podzielona na dwa odcinki realizacyjne: od węzła Chwaszczyno (bez samego węzła) do węzła Żukowo i od węzła Żukowo do węzła Gdańsk Południe. Planuje się, że budowa trasy rozpocznie się w 2018 roku i potrwa ok. dwóch lat. Szacunkowy koszt to ok. 2 mld zł. Zakłada się, że obwodnica metropolii trójmiejskiej ułatwi dostępność komunikacyjną terenów leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 (Gdańsk-Żukowo) i 20 (Gdynia-Kościerzyna) oraz odblokuje centra Żukowa i Chwaszczyna, a też częściowo odciąży istniejącą drogę ekspresową S6 (obwodnicę Trójmiasta). Michalski poinformował, że projektowana trasa będzie drogą ekspresową dwujezdniową z rezerwą pod trzeci pas ruchu. Rozpocznie się na węźle Chwaszczyno (realizowanego w ramach tzw. Trasy Kaszubskiej), wspólnym z drogą S6 (Lebork - Obwodnica Trójmiasta) i zakończy na węźle Gdańsk Południe (skrzyżowanie S7 Południowej Obwodnicy Gdańska i S6 Obwodnicy Trójmiasta). Częścią tej inwestycji będzie obwodnica Żukowa. Pod koniec ub.r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała decyzję środowiskową dla Obwodnicy Metropolitalnej. Zgodnie z tym dokumentem, wzdłuż obwodnicy ma powstać 7 km ekranów akustycznych i 50 przejść dla zwierząt. Obwodnica ma przebiegać przez tereny, które są siedliskami wielu gatunków chronionych roślin i zwierząt. Trasa przejdzie np. przez tzw. obszary chronionego krajobrazu Dolina Raduni i Otomina oraz w pobliżu tzw. alei pomnikowej utworzonej przez 580 okazów lipy drobnolistnej, przy drodze Leźno - Pępowo. Budowa będzie wymagać wyburzenia 50 domów mieszkalnych i ośmiu budynków gospodarczych.