Ważne informacje

 

Realizacja trasy

W dniu 16.04.2021 r. zostały podpisane dwie umowy na realizację (formuła Projektuj i buduj) Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej:
- odc. Chwaszczyno – Żukowo – z firmą Budimex;
- odc. Żukowo – Gdańsk Południe (wraz z obwodnicą Żukowa) – z konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia.

Uwaga

16 czerwca 2020 r. rząd przyjął uchwałę o zwiększeniu nakładów na Program Budowy Dróg Krajowych [Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)]. Wśród tych dróg jest także Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Dzięki temu trasa będzie realizowana nie w oparciu o Partnerstwo Publiczno-Prywatne - jak wcześniej planowano - ale zostanie sfinansowana z budżetu państwa.

Uwaga

W dniu 5 czerwca 2018 roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ("KERM") podjął decyzję o skierowaniu do realizacji czterech odcinków dróg ekspresowych:
* S6 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej,
* S6 Koszalin - DK6 (Bożepole Wielkie),
* S10 Bydgoszcz - Toruń,
* S6 Zachodniej Obwodnicy Szczecina.
Formułą przewidzianą do realizacji dla ww. odcinków jest partnerstwo publiczno-prywatne ("PPP").

Mapy aktualne KP

W zakładce mapy udostępniono rysunki planu sytuacyjnego dla przebiegu Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej oraz Obwodnicy Żukowa, opracowane w ramach dokumentacji Koncepcji Programowej. W chwili obecnej nadal trwają prace związane z weryfikacją i poprawą dokumentacji, jednak przedstawione rozwiązania są ostateczne (na etapie Koncepcji Programowej) pod kątem przyjętych rozwiązań drogowych.

 

Wizualizacja trasy

W zakładce Wizualizacja umieszczono film z wizualizacją trasy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej wraz z Obwodnicą Żukowa. Materiał ten uwzględnia przyjęte na etapie Koncepcji Programowej rozwiązania projektowe.
Jednocześnie informujemy, iż prace nad Koncepcją Programową zostały zakończone, a w chwili obecnej trwa weryfikacja opracowania, a wszelkie braki i korekty są na bieżąco wprowadzane do opracowania.

Odpowiedzi na wnioski.

Odpowiedzi na wnioski mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie przez GDDKiA danych osobowych oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej w zbiorczym zestawieniu odpowiedzi na złożone wnioski w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dotyczące Koncepcji Programowej Budowy drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej zostaną umieszczone na stronie internetowej http://metropolitalna.pl/ do dnia 15 maja 2016 r.

Spotkania informacyjne

W ramach opracowywanej Koncepcji Programowej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej odbędą się spotkania informacyjne:

  • Gmina Żukowo - 2 marca 2016 r. o godz. 18:00 - Publiczne Gimnazjum nr 2 (ul. Armii Krajowej 2e) w Żukowie,
  • Gmina Pruszcz Gdański i Gmina Kolbudy - 10 marca 2016 r. o godz. 18:00 - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ul. Wybickiego 33) w Kolbudach.

     

Strony